Loading...

Strojček na zuby

Strojčeky na zuby sú aj v súčasnej dobe často používaným aparátom k liečbe ortodontických vád. Umožňujú kontrolovaný pohyb zubom vo všetkých smeroch. Ich základnou súčasťou sú krúžky na stoličkách a zámky na predných plochách zubov pripevnené po celú dobu liečby. Do nich sa vkladajú ortodontické drôty, ktoré sa v priebehu liečby vymieňajú a tým postupne tvarujú zubný oblúk.

Top